Το μεγάλο πρόβλημα με τις ΜΕΘ Παίδων στη Βόρεια Ελλάδα – Κλειδί το νέο Παιδιατρικό στο Φίλυρο : Voria

Τα τελευταία περιστατικά με διακομιδές αλλά και αεροδιακομιδές παιδιών φέρνουν στο προσκήνιο το σημαντικό πρόβλημα που ταλανίζει τη Βόρεια ΕλλάδαVoria